home Jan tarieven contact via
janolijve.nl
==>informatie over actueel aanbod en programma op www.janolijve.nl<==
 
Loopbaanbegeleiding

Ontdekken talenten en inspiratiebronnen
Ontwikkeling naar duurzame inzetbaarheid

Wanneer loopbaanbegeleiding
• Je hebt in je huidige functie of organisatie onvoldoende perspectief voor verdere ontwikkeling.
• Je wilt werken aan jouw duurzame inzetbaarheid.
• Je vindt in je huidige baan geen of onvoldoende voldoening.
• Je huidige functie houdt op door bijvoorbeeld ontslag of reorganisatie.
• Je komt in je huidige werk onvoldoende tot je recht, omdat het niet goed bij je past.
• Je hebt een uitkering en wilt terug naar betaald werk.
• Je twijfelt over het vervolg van je loopbaan.
• Je functioneert niet zoals je graag zou willen en in je huidige functie zie je geen verbetermogelijkheden.
• En andere werkgerelateerde vragen.

Waarom loopbaanbegeleiding
Loopbaanbegeleiding draagt bij aan het benutten van het potentieel en de talenten van werknemers en zelfstandig ondernemers. Het draagt bij aan medewerkerstevredenheid.
Het helpt bij het maken van goede keuzes, keuzes waarmee het hart wordt gevolgd.
En voor de werkgever draagt het bij aan het imago van goede werkgever. Het is onderdeel van strategisch personeelsbeleid en verhoogt het rendement. Meer hierover in het persbericht van het NOLOC.

Talent en inspiratie als uitgangspunt
Kern van het loopbaantraject is het ontdekken wat jou inspireert en over welke talenten jij van nature beschikt.
Een tweede belangrijk onderdeel is het formuleren van de waarden die in jouw leven en werk centraal staan en het helder krijgen van de randvoorwaarden die jij aan je werkomgeving stelt.
De derde bouwsteen is het helder in kaart brengen van je kennis, competenties en vaardigheden.

Vanuit dit onderzoek kijken wij welk werk bij jou past en/of hoe jouw duurzame inzetbaarheid voor de toekomst kan worden vergroot.

Opbouw loopbaantraject
In een traject wordt aandacht besteed aan:
• Biografie: welke rode draden zijn er in je leven en werk te ontdekken.
• Inspiratie, verlangen en kwaliteiten: wat maakt bij jouw enthousiasme los en welk talent heb jij.
• Kennis, competenties en ervaring: wat heb je in huis.
• Persoonlijke missie en profiel: waar wil jij voor gaan.
• Passende functies en werkvelden: wat zou je willen doen en in welke branches
• In kaart brengen relevante arbeidsmarkt, netwerken en solliciteren.
• Opzetten (indien keuze voor zelfstandig ondernemerschap) ondernemingsplan.

Maatwerk
Ieder loopbaantraject is maatwerk en komt tot stand in nauw overleg met de cliënt. Gemiddeld bestaat een traject uit zeven á tien gesprekken. Deze worden soms gecombineerd met onderdelen uit het programma van ITIP, School voor Leven en Werk. Dit kunnen lezingen of ééndaagse workshops zijn, maar ook meerdaagse groepstrajecten.

Praktisch
Alle gesprekken bereid je voor aan de hand van opdrachten. Van ieder gesprek maak je een verslag, waarin je verwoordt wat jouw belangrijkste ontdekkingen waren in dit gesprek. Verder adviseer ik je een logboekje bij te houden. Tussen de gesprekken door kunnen wij, indien nodig, contact hebben via mail of telefonisch.

Ieder traject wordt voorafgegaan door een intake. Hierbij kan de werkgever aanwezig zijn, indien deze het traject betaalt. Op basis van de intake stel ik een trajectbeschrijving in hoofdlijnen en een kostenbegroting op. Je kunt contact met mij opnemen via de contactpagina.

In beperkte mate is het mogelijk om de gesprekken 's avonds te plannen.

 
Hoorn
Wilhelminalaan 2a
1623 MA Hoorn
Amsterdam
Herengracht 282
1016 BX Amsterdam
Haarlem
Leidsevaart 594
2014 HT Haarlem
www.janolijve.nl
info@janolijve.nl
06 184 85 995