home Jan tarieven contact via
janolijve.nl
==>informatie over actueel aanbod en programma op www.janolijve.nl<==
 
Jezelf ontwikkelen in je werk

Jezelf verbeteren in je huidige functie en werken aan duurzame inzetbaarheid

Wanneer
In iedere situatie waarin behoefte is aan kortdurende coaching op één of meer specifieke punten, zoals:
stroef verlopende communicatie,
optreden van conflicten,
ontoereikend time-management,
leidinggeven
.

Doelstelling
Het structureel verbeteren van het functioneren en het realiseren van betere resultaten.
De oorzaak van gedrag ligt vrijwel nooit op het niveau van gedrag en vaardigheden alleen. Overtuigingen en zelfbeeld spelen vrijwel altijd een essentiële rol. Met behulp van de systematiek van de "logische niveaus" worden de werkelijke oorzaken opgespoord en aangepakt.

Werkwijze
Voorafgaande aan de begeleiding wordt door de coach, de cliënt en eventueel de leidinggevende geformuleerd op welke competentie(s) de begeleiding gericht zal zijn en welk resultaat geboekt moet worden. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. De doelstelling wordt zoveel mogelijk beschreven in concreet te realiseren gedrag.
Tevens wordt besproken hoe de cliënt de leidinggevende op de hoogte houdt van de resultaten van de coaching.

Vervolgens vindt een aantal (meestal vier tot zes) coachgesprekken plaats, in de praktijk van de coach, waarin de oorzaken van het te veranderen gedrag worden besproken en wordt gezocht naar concrete manieren om tot verbetering te komen.

In de periode tussen de gesprekken wordt in de werksituatie geoefend met nieuw gedrag.

Indien gewenst kan tussentijds een evaluatie met de leidinggevende worden besproken. Aan het einde van het traject vindt een nabespreking plaats.
Eventueel kan een advies worden gegeven met betrekking tot een vervolgtraject in de vorm van coaching (in- of extern) dan wel training of opleiding.

Praktisch
Iedere sessie met een medewerker duurt één tot anderhalf uur.
Voor de periode tussen de gesprekken worden opdrachten gegeven.
Cliënt maakt van iedere sessie een reflectieverslag.

 
 
Hoorn
Wilhelminalaan 2a
1623 MA Hoorn
Amsterdam
Herengracht 282
1016 BX Amsterdam
Haarlem
Leidsevaart 594
2014 HT Haarlem
www.janolijve.nl
info@janolijve.nl
06 184 85 995